Pottsepatööd


Iga mees võib olla ise oma saatuse sepp, kuid pottsepp on parem kutsuda meie juurest.

 

Meie kogenud meistrid mõistavad teha nii tavapäraseid  pottsepatöid kuid ka keerulisemaid eritöid arvestades sealjuures kehtivaid ehitus-ja tuleohutusnõudeid. Ehitame ja renoveerime ahjusid, pliite, soemüüre, korstnaid ja korstnapitse, sise- ja välikaminaid. Vajadusel abistame oma kliente projekteerimise, dokumentatsiooni kooskõlastamise ja materjalide eritranspordiga.

Peamiselt kuuluvad meie  ehitatavate objektide hulka pliidid, ahjud, soemüürid ja kortsnad. Toodud loetelu pole kindlasti lõplik, kuid annab ülevaate sellest, mida me oskame :

 

 

Pliitidest on võimalik valida:

 1. tellisest praeahjuga pliit
 2. tellisest leivaahjuga pliit, soemüür asub pliidi all (Soome tüüpi)
 3. glasuurpottidest praeahjuga pliit
 4. tellisest tavaline pliit

Soemüüridest on võimalik valida:

 1. tellisest soemüür
 2. glasuurpottidest soemüür

Ahjudest on võimalik valida:

 1. tellisest kaminahi
 2. tellisest tavaline ahi
 3. glasuurpottidest ahi
 4. plekkkestaga ahi
 5. leivaahjuga ahi

Pottsepatöö kvaliteedi tagamiseks kehtib Eestis kutsestandardi nõue, mis meie meistritel on täidetud.K-Kellu OÜ pottsepp Arvo Kästik omab kutsestandardit “Pottsepp II”, mille kinnituseks on SA Kutsekoda poolt välja antud “Kutsetunnistus nr. 079728″

Juhul, kui peaksime sulle ehitama ahju või siis mõne muu küttekolde, siis väljastame selle kohta ka AHJU PASSI. Missugune ahju pass välja näeb, seda saad vaadata SIIT

Kui sul on küsimusi, oled kimbatuses ega tea täpselt,  missuguseid pottseptöid sinu majapidamine tegelikult vajab või on kohe kiiresti vaja abi parandamise-ümberehitamise juures, siis võta  meiega KONTAKTI.